KOTWY CHEMICZNE - ze styrenem czy bez?

02.12.2013
Na rynku można znaleźć kotwy chemiczne oferowane w 2 wariantach - ze styrenem bądź bez. Produkty ze styrenem są tańsze od ich odpowiedników, jednak ich używanie obarczone jest sporymi niedogodnościami oraz niebezpieczeństwem. Producenci uwypuklają na opakowaniach oraz w informacjach handlowych informacje o braku styrenu w swoich produktach, ale nie informują o jego obecności w produktach które go zawierają. 

Aby odpowiedzialnie podjąć decyzję o zakupie produktu ze styrenem użytkownik powinien zapozanć się z konsekwencjami takiej decyzji.

Co to jest styren?

Styren jest organicznym związkiem chemicznym, który w warunkach normalnych występuje jako bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu.

Szkodliwość styrenu.

Styren do organizmu człowieka dostaje się przez układ oddechowy, a także w niewielkim stopniu przez skórę. Substancja ta jest pochłaniana podczas bezpośredniej inhalacji w 60-80% i osadza się głównie w tkance tłuszczowej. W organizmie człowieka działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy oraz drażniąco na błony śluzowe. W organizmie człowieka styren jest metabolizowany w wątrobie i może prowadzić do marskości wątroby. U osób narażonych na kontakt ze styrenem mogą, wystąpić objawy zatrucia ostrego lub przewlekłego, w zależności od dawki, czasu i częstotliwości ekspozycji. Opary styrenu w małych stężeniach mogą wywołać łzawienie oczu i metaliczny smak w ustach, w stężeniach ok. 800 mg/m3 – ból i zaczerwienienie spojówek, a w większych – kaszel, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, osłabienie, bóle głowy, zmęczenie, nerwowość, a także porażenie górnych dróg oddechowych i zaburzenia widzenia. Przerwanie ekspozycji na ten związek powoduje cofnięcie objawów. Kontynuowanie narażenia wywołuje senność, zaburzenia świadomości, może także wystąpić porażenie ośrodka oddechowego i śmierć. Skażenie skóry ciekłym styrenem może wywołać jej ból i zaczerwienienie. Skażenie oczu ciekłym styrenem wywołuje ból i zaczerwienienie spojówek. Po spożyciu, związek ten wywołuje ból gardła, ból brzucha, nudności, wymioty i ogólne objawy zatrucia drogą pokarmową. W przypadku zatrucia przewlekłego, objawami są przewlekłe zapalenie skóry, przewlekłe zapalenie spojówek, upośledzenie węchu, zaburzenia funkcji psychicznych, spowolnienie reakcji, zmiany w zapisie elektroencefalograficznym. Styren został sklasyfikowany przez Międzynarodowa Agencje Do Walki z Rakiem, jako substancja potencjalnie rakotwórcza (klasa rakotwórczości B2). Amerykański Departament Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency (EPA)) nie klasyfikuje styrenu jako substancję rakotwórczą, lecz jako substancję podejrzewaną o działanie rakotwórcze, a także jako wykazującą działanie toksyczne na układ pokarmowy, nerki i układ oddechowy.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Styren

 NEWSLETTER

Zapisz się i bądź na bieżąco

ZADZWOŃ +48 794 414 064
© Copyright Zamocuj.pl