Kotwę chemiczną można używać wielokrotnie

06.01.2014

Czy jak otworzymy kotwę chemiczną to musimy ją całą od razu zużyć? 

odpowiedź brzmi - NIE
Kotwy chemiczne w kartuszach [kartridżach, tubach itd.] składają się z 2 składników; żywicy i utwardzacza i są odseparowane od siebie. Podczas wyciskania obydwa składniki mieszają się poprzez mieszacz kotwy chemicznej i od tego momentu zachodzi reakcja wiązania.
 
Jeżeli nie zużyjemy podczas naszej pracy całej tuby produktu, to tylko ta jego część która uległa zmieszaniu nie będzie nadawała się do dalszego użytku. Reszta pozostała w pojemniku może tam pozostać aż do końca terminu ważności i w każdej chwili możemy z niej ponownie skorzystać.
 
Jak to zatem zrobić? 
Wystarczy wymienić mieszacz kotwy chemicznej na nowy i działać tak jak z nowym produktem.
 
JEDNAK ŻEBY WSZYSTKO POSZŁO GŁADKO po zakończonej pracy [jeżeli został Ci jeszcze produkt w tubie] nie odkręcaj mieszacza.
Odruchowo chciałoby się odkręcić zużyty mieszacz i nakręcić nakrętkę na produkt. Nie polecam takiego postępowania, ponieważ podczas odkręcania mieszacza oraz nakręcania nakrętki mogą zdarzyć się następujące sytuacje:
- zabrudzimy zmieszanym produktem gwint na tubie
- zmieszamy produkty przy wyjściu z pojemników w środku tuby
 
Kotwa chemiczna ubrudzony gwint
Zabrudzony gwint.
Jeżeli zmieszana żywica dostanie nam się w gwint nakrętki i po nakręceniu zastygnie, to mamy niewielką szansę na ponowne jej odkręcenie. Tym samym nie dostaniemy się już do naszego produktu, a rezultatem rozwiązań siłowych będzie jedynie ukręcenie ujścia tuby - o nakręceniu nowego mieszacza można już zapomnieć.
 
zabrudzone ujście tuby kotwy chemicznejZabrudzone ujścia pojemników z produktem wewnątrz tuby.
Niezależnie od konstrukcji pojemnika z żywicą tj. czy w jego środku znajdują się 2 odrębne tuby czy wkład foliowy z 2 odrębnymi pojemnikami na żywicę i utwardzacz, podczas dozowania żywicy może nastąpić kontakt utwardzacza oraz żywicy już w tubie zanim przedostaną się do mieszacza. Po zastygnięciu mieszanki ujścia tub mogą uleć zatkaniu czego efektem może być to, że przy następnym wyciskaniu produktu któryś z komponentów nie będzie chciał wyjść. Wiemy że mamy do czynienia z taką sytuacją jeżeli wyciskamy tubę i najpierw tylko pierwszy komponent wychodzi z tuby i dopiero po jego całkowitym wyciśnięciu pojawią się ten drugi - także zazwyczaj sam.
Odkręcając mieszacz po skończonej pracy i nakręcając nakrętkę na tubę, zwielokrotniamy niebezpieczeństwo zajścia takiej sytuacji.
 

PAMIĘTAJ
- nie odkręcaj końcówki mieszającej, żywica po zastygnięciu w mieszaczu utworzy szczelne zamknięcie. 
- zanim nałożysz nowy mieszacz kotwy chemicznej przeczyść dobrze wyjścia z pojemników z utwardzaczem i żywicą, 
- pamiętaj o wyciśnięciu pierwszych ok 10 cm produktu do pełnego zmieszania tak jak w przypadku używania nowej tuby, 
 
 
 
 


NEWSLETTER

Zapisz się i bądź na bieżąco

ZADZWOŃ +48 794 414 064
© Copyright Zamocuj.pl